Calendar

15 Sat
All-day
6th of Tishrei, 5779
Parshas Vayeilech
Parshas Vayeilech
Sep 15 all-day
Torah: Deuteronomy 31:1 – 31:30 Haftarah: Hosea 14:2-10; Micah 7:18-20; Joel 2:15-27 | Shabbat Shuva http://hebcal.com/s/vayeilech
Shabbat Shuva
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm