Ki Tisa (2/22/19)

You are here:
< Home

By Rabbi Ruhi Sophia Motzkin Rubenstein Ki Tisa idolatry symbols 5779